Loading Events

Zmeňte spôsob, akým učíte jazyk. Zlepšite svoje výsledky.

S radosťou uvádzame certifikačný kurz ELC Neurolanguage Coaching® v Bratislave.

Tento kurz je akreditovaný Medzinárodnou federáciou koučov ICF (International Coach Federation) 30timi hodinami pokračujúceho koučingového vzdelávania (CCE – Continuing Coaching Education hours) plus 6 hodín tzv. Resource Development.

Kurz má dobre vyvážený pomer teórie a praxe s vysokým podielom aktívneho koučovania, takže od úplného začiatku precvičujete koučovanie a idete princípom “learning by doing”, čiže sa učíte zážitkovo.

Sme tiež registrovaným poskytovateľom CPD Registered Providers v Spojenom kráľovstve.

Predstavíme Vám koučing

Prvá časť je zameraná na predstavenie koučovania vo všeobecnosti ako aj princípov a kľúčových kompetencií ICF. Zároveň sa účastníci zoznámia s teóriou a princípmi brain-based koučovania ako aj tým, ako výskum neurovedy môže pomôcť v pochopení a formulovaní silných koučovacích rozhovorov.

Tento úvod má za cieľ položiť základy, aby účastníci kurzu skutočne pomáhali a koučovali iných, aby sa ďalej rozvíjali. Účastníci kurzu si rozvíjajú kľúčové koučovacie zručnosti ako napríklad aktívne počúvanie, formulovanie silných otázok a vedenie efektívnych koučovacích rozhovorov. Zároveň sa naučia používať rôzne koučingové modely.

Prakticky od začiatku sa účastníci zapájajú do koučovacích cvičení, aby si už počas kurzu razili svoju koučovaciu cestu a začali budovať svoj spôsob aplikovania neurovedy a jazykového koučingu.

.

Uvedieme Vás do neurovedy a emocionálnej inteligencie

Druhá časť prevedie účastníkov kurzu princípmi neurovedy: ako mozog funguje, učí sa a reaguje; budovaním vedomostí krok po kroku a následne pochopením ako toto všetko aplikovať do učenia jazyka. Ďalej budeme hovoriť o dôležitosti porozumenia emocionálneho mozgu a sociálnej bolesti, o tzv. “perfect learning state” – stave dokonalého učenia. Preberieme dôležitosť rešpektu voči každému študentovi / klietovi ako individuálnemu jedincovi.

Predstavíme Vám koučovacie zručnosti Neurolanguage Coaching® Skills

Táto časť sa zameriava na teóriu a princípy jazykového koučingu ako aj na schopnosť integrovať princípy tradičného koučingu a brain-based koučingu spolu s neurovedou učenia do procesu učenia cudzieho jazyka.

Následne ako NLC kouči ideme v jazykovom koučingu ešte o krok ďalej. Precvičujeme existujúce koučingové modely a spoznávame nové modely jazykového koučovania. Predstavíme Vám štruktúru budovania angažovanosti v učení cudzieho jazyka.

  • Úvod do koučovania: 2 online sedenia v trvaní 3 hodín (termíny sa dohodnú v rámci skupiny
  • Koučovacie zručnosti Neurolanguage coaching®skills : 3 dni prezenčnou formou
  • Gramatika prostredníctvom brain-friednly koučovacích rozhovorov: 2 online sedenia v trvaní 3 hodín (termíny sa dohodnú v rámci skupiny)

Čo kurz robí a čo sa naučíte:

🧠 Dáva základy pre koučing a koučovacie rozhovory.

🧠 Prehlbuje koučovaciu efektivitu.

🧠 Zlepšuje aktívne počúvanie a komunikačné zručnosti.

🧠 Dáva prehľad o viacerých koučovacích modeloch a rozvíja ich používanie v praxi.

🧠 Ako používať tradičné koučovacie modely v procese učenia jazyka.

🧠 Vytvára pochopenie potreby pre potenciálny stav dokonalého učenia založeného na princípoch neurovedy.

🧠 Ako prepojiť jazykový koučing s koučovacími kompetenciami Medzinárodnej federácie koučov ICF.

🧠 Ako zapojiť koučovaných do sústredeného učenia a udržať ciele s vysokou mierou úspechu.

🧠 Ako prepojiť a aplikovať nové jazykové koučovacie modely do procesu učenia jazyka

🧠 Ako zmeniť spôsob, akým učíte jazyk a ako prejsť premenou od učiteľa ku koučovi.

🧠 Ako ušiť kurzy na mieru koučovanému.

Stiahnite si DETAILNÝ PROGRAM >>

Kurz vedie: Katarína Brezáni, jazyková koučka Professional Neurolanguage Coach® a licencovaná školiteľka metódy Neurolanguage Coaching®

Kontaktujte nás, prosím, ohľadom ceny kurzu a detailov programu.

Bratislava, 22.-24. október 2021 (v slovenčine)

Kliknite sem a vyžiadajte si Váš balík informácií o kurze

Want to enrol on a course? Head over to our contact form and get in touch today 🙂

https://languagecoachingcertification.com/course-information-pack-request/