Neurolanguage Coaching Online course for Language Teachers in Belarus (delivered in Russian)

2022-01-19T13:41:24+00:00

Из учителя в коучи с новыми результатами Сейчас самое время мыслить нестандартно. Так все больше компаний переходят в удаленный режим работы, нам нужно быть частью этих изменений. Сделайте что-то невероятное и преобразите Ваши результаты. Совершенствуйте свою карьеру или выберите новый карьерный путь! специальная скидка 40% на условиях early bird! Курс аккредитован ICF (Международная Федерация Коучинга) 30 часами CCE (Continuing Coaching Education) в добавок к 6 часам Resource Development. Этот курс гармонично соединяет в себе теорию и практику вместе с активной практикой коучинга, таким образом Вы сразу же переходите к действиям и применяете принцип “learning by doing”. Мы также являемся зарегистированым CPD [...]

Neurolanguage Coaching Online course for Language Teachers in Belarus (delivered in Russian)2022-01-19T13:41:24+00:00

Neurolanguage Coaching Online course for Language Teachers in Bulgaria (delivered in Bulgarian)

2022-01-19T13:39:52+00:00

Превърни се от Учител в  Coach & Трансформирай своите  резултати Учители по езици:  Сега е времето да започнем да мислим нестандартно, във времена на промяна, когато повечето компании работят от вкъщи, бъдете част от тази промяна, за да направите нещо невероятно и  да трансформирате вашите резултати. Подобрете вашата преподавателска кариера или изберете нов кариерен път. Този курс е акредитиран от ICF (Международна коучинг федерация) с 30 часово коучинг обучение (CCE), плюс 6 часа за ресурсно развитие. Курсът има много добре балансирано съотношение между теория и практика с високa степен на активен коучинг, така че да можете веднага да навлезете в практика [...]

Neurolanguage Coaching Online course for Language Teachers in Bulgaria (delivered in Bulgarian)2022-01-19T13:39:52+00:00

Neurolanguage Coaching Online course for Language Teachers in Russia (delivered in Russian)

2022-01-19T13:12:16+00:00

Из учителя в коучи с новыми результатами Сейчас самое время мыслить нестандартно. Так все больше компаний переходят в удаленный режим работы, нам нужно быть частью этих изменений. Сделайте что-то невероятное и преобразите Ваши результаты. Совершенствуйте свою карьеру или выберите новый карьерный путь! специальная скидка 40% на условиях early bird! Курс аккредитован ICF (Международная Федерация Коучинга) 30 часами CCE (Continuing Coaching Education) в добавок к 6 часам Resource Development. Этот курс гармонично соединяет в себе теорию и практику вместе с активной практикой коучинга, таким образом Вы сразу же переходите к действиям и применяете принцип “learning by doing”. Мы также являемся зарегистированым CPD [...]

Neurolanguage Coaching Online course for Language Teachers in Russia (delivered in Russian)2022-01-19T13:12:16+00:00

Neurolanguage Coaching Face to Face course in Sitges, Spain (delivered in English)

2022-01-19T14:07:31+00:00

Transform from Teacher to Coach & Transform your results Language Teachers:  Do something amazing and transform your results. Enhance your teaching career or choose a new career path. Beat the shutdowns and work remotely. This course is accredited by the ICF (International Coach Federation) with 30 Continuing Coaching Education (CCE) hours, plus 6 hours of Resource Development. The course has a very well-balanced ratio of theory and practice with a high degree of active coaching, so you instantly come into practical coaching and “learning by doing”. We are also CPD Registered Providers in the UK. We introduce you to Coaching The [...]

Neurolanguage Coaching Face to Face course in Sitges, Spain (delivered in English)2022-01-19T14:07:31+00:00

Neurolanguage Coaching Online course for Language Teachers in Serbia (delivered in English)

2022-01-19T00:40:24+00:00

Transform from Teacher to Coach & Transform your results Language Teachers:  Do something amazing and transform your results. Enhance your teaching career or choose a new career path. This course is accredited by the ICF (International Coach Federation) with 30 Continuing Coaching Education (CCE) hours, plus 6 hours of Resource Development. The course has a very well-balanced ratio of theory and practice with a high degree of active coaching, so you instantly come into practical coaching and “learning by doing”. We are also CPD Registered Providers in the UK. We introduce you to Coaching The first sessions focus on introducing participants [...]

Neurolanguage Coaching Online course for Language Teachers in Serbia (delivered in English)2022-01-19T00:40:24+00:00
Go to Top